část obce Radešovice

Identifikace

ICZUJ: 538728
KODCOB: 145513
ID31: 8580
ID32: 103084
GPS: JTSK (Y, X): 726385, 1054985
S-42 (Y, X): 3476540.333, 5541123.590
UTM (Y, X): 476426.3113, 5538767.0430
Šířka/Délka: 50° 0' 2.7360415860", 14° 40' 15.8202739200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Radešovice
část obce Radešovice
část obce Radešovice
část obce Radošovice

Nadřazená místa

obec Říčany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!