část obce Malé Horoušany

Identifikace

ICZUJ: 538221
KODCOB: 044792
ID31: 8488
ID32: 103081
GPS: JTSK (Y, X): 721145, 1044721
S-42 (Y, X): 3480417.002, 5551977.395
UTM (Y, X): 480301.4014, 5549616.4290
Šířka/Délka: 50° 5' 54.5232495100", 14° 43' 28.4671225400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Horoušánka
část obce Horoušánky
část obce Choroušanky
část obce Klein-Horauschan
část obce Malé Horoušany
část obce Malé Horoušany
část obce Malé Horoušany
část obce Malé Horoušany

Nadřazená místa

obec Horoušany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!