část obce Pňov

Identifikace

ICZUJ: 537675
KODCOB: 122785
ID31: 8414
ID32: 103075
GPS: JTSK (Y, X): 691285, 1050039
S-42 (Y, X): 3510715.611, 5550544.385
UTM (Y, X): 510587.6740, 5548184.0030
Šířka/Délka: 50° 5' 8.9805134670", 15° 8' 52.7921346100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Piňov
část obce Pněv
část obce Pňov
část obce Pňov

Nadřazená místa

obec Pňov-Předhradí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!