část obce Vlkov

Identifikace

ICZUJ: 537021
KODCOB: 003174
ID31: 8310
ID32: 103067
GPS: JTSK (Y, X): 672729, 1039018
S-42 (Y, X): 3527700.764, 5563862.037
UTM (Y, X): 527565.9118, 5561496.2320
Šířka/Délka: 50° 12' 18.0287905900", 15° 23' 10.6226104500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Vlkov
část obce Vlkov
část obce Vlkov nad Lesy

Nadřazená místa

obec Běrunice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!