část obce Záboř

Identifikace

ICZUJ: 534897
KODCOB: 066788
ID31: 7914
ID32: 103063
GPS: JTSK (Y, X): 732086, 1019491
S-42 (Y, X): 3466320.880, 5575593.030
UTM (Y, X): 466211.0175, 5573222.4480
Šířka/Délka: 50° 18' 36.5157376700", 14° 31' 31.6841736200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kly-Záboří
část obce Záboř
část obce Záboř
část obce Záboří

Nadřazená místa

obec Kly

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Přehled č. VS-578/3-2002 Ministerstva vnitra změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 2.1.2001 do 1.1.2002
Matrika zemřelých (1890-1906), Český Brod 25, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!