část obce Koblásko

Identifikace

ICZUJ: 534609
KODCOB: 191523
ID31: 7830
ID32: 103061
GPS: JTSK (Y, X): 703084, 1079087
S-42 (Y, X): 3502750.753, 5520217.106
UTM (Y, X): 502626.0591, 5517869.0730
Šířka/Délka: 49° 48' 47.7360452100", 15° 2' 11.4046381300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Koblaska
část obce Koblásko
část obce Koblásko
část obce Koblasko

Nadřazená místa

obec Zbizuby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!