část obce Mikuláš

Identifikace

ICZUJ: 534196
KODCOB: 094099
ID31: 7767
ID32: 103055
GPS: JTSK (Y, X): 678212, 1062325
S-42 (Y, X): 3525261.815, 5540041.441
UTM (Y, X): 525127.9552, 5537685.3350
Šířka/Délka: 49° 59' 27.4838688300", 15° 21' 1.9992092780"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mikuláš
část obce Mikuláš
část obce Mikuláš
část obce Svatý Mikuláš

Nadřazená místa

obec Svatý Mikuláš

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1857-1878), ev. Libenice 5, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!