část obce Solopisky

Identifikace

ICZUJ: 534439
KODCOB: 159077
ID31: 7761
ID32: 103053
GPS: JTSK (Y, X): 694806, 1066426
S-42 (Y, X): 3509331.846, 5533839.130
UTM (Y, X): 509204.4729, 5531485.5500
Šířka/Délka: 49° 56' 8.3934040530", 15° 7' 41.7457637500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Solopisky
část obce Solopisky
část obce Solopysky

Nadřazená místa

obec Suchdol

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1681-1730), Lošany 1, matrika narozených
Matrika narozených (1878-1897), ev. Libenice 6, matrika narozených
Matrika oddaných (1682-1730), Lošany 1, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1681-1730), Lošany 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!