část obce Indice

Identifikace

ICZUJ: 534340
KODCOB: 060291
ID31: 7728
ID32: 103049
GPS: JTSK (Y, X): 698233, 1068435
S-42 (Y, X): 3506191.473, 5531405.731
UTM (Y, X): 506065.3780, 5529053.1420
Šířka/Délka: 49° 54' 49.7789535100", 15° 5' 4.1344694470"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Indice
část obce Indice
část obce Indice
část obce Jindice

Nadřazená místa

obec Rašovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1857-1878), ev. Libenice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1878-1897), ev. Libenice 6, matrika narozených
Matrika zemřelých (1860-1881), ev. Libenice 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1881-1915), ev. Libenice 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!