část obce Přítoka

Identifikace

ICZUJ: 534200
KODCOB: 096008
ID31: 7690
ID32: 103047
GPS: JTSK (Y, X): 686855, 1065972
S-42 (Y, X): 3517159.098, 5535312.369
UTM (Y, X): 517028.5373, 5532958.1890
Šířka/Délka: 49° 56' 55.4569430200", 15° 14' 14.4743200200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Přítoka
část obce Přítoka
část obce Přítoka
část obce Přítoky

Nadřazená místa

obec Miskovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1857-1878), ev. Libenice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1878-1897), ev. Libenice 6, matrika narozených
Matrika oddaných (1866-1901), ev. Libenice 8, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1881), ev. Libenice 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1881-1915), ev. Libenice 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!