část obce Mizkovice

Identifikace

ICZUJ: 534200
KODCOB: 095991
ID31: 7689
ID32: 103045
GPS: JTSK (Y, X): 689210, 1065960
S-42 (Y, X): 3514821.907, 5535021.274
UTM (Y, X): 514692.2983, 5532667.2120
Šířka/Délka: 49° 56' 46.2589273500", 15° 12' 17.2051861700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Miskovice
část obce Miškovice / Míškovice
část obce Mizkovice
část obce Myškovice

Nadřazená místa

obec Miskovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!