část obce Mezholesy

Identifikace

ICZUJ: 534200
KODCOB: 095982
ID31: 7688
ID32: 103044
GPS: JTSK (Y, X): 690208, 1066984
S-42 (Y, X): 3513963.856, 5533877.286
UTM (Y, X): 513834.5965, 5531523.6900
Šířka/Délka: 49° 56' 9.3068859900", 15° 11' 34.0213811500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mezholesy
část obce Mezholezy
část obce Mezoles
část obce Mezolesí

Nadřazená místa

obec Miskovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1857-1878), ev. Libenice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1878-1897), ev. Libenice 6, matrika narozených
Matrika zemřelých (1860-1881), ev. Libenice 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!