část obce Zderatiny

Identifikace

ICZUJ: 534129
KODCOB: 061654
ID31: 7665
ID32: 103041
GPS: JTSK (Y, X): 703034, 1080031
S-42 (Y, X): 3502921.793, 5519287.290
UTM (Y, X): 502797.0299, 5516939.6350
Šířka/Délka: 49° 48' 17.6383958800", 15° 2' 19.9356935200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Prostřední
část obce Velké Zderadiny
část obce Velké Zderadiny
část obce Zadní
část obce Zadní zderadiny
část obce Zderadiny
část obce Zderatiny

Nadřazená místa

obec Kácov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!