část obce Sobotice

Identifikace

ICZUJ: 533921
KODCOB: 191086
ID31: 7562
ID32: 103033
GPS: JTSK (Y, X): 700989, 1064829
S-42 (Y, X): 3502994.187, 5534627.533
UTM (Y, X): 502869.3936, 5532273.6320
Šířka/Délka: 49° 56' 34.1411511000", 15° 2' 23.9654770600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sobočice
část obce Sobotice
část obce Sobučice

Nadřazená místa

obec Zásmuky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1842-1880), Zásmuky 28, matrika narozených
Matrika zemřelých (1866-1916), Zásmuky 35, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!