část obce Nesměn

Identifikace

ICZUJ: 533921
KODCOB: 191078
ID31: 7561
ID32: 103031
GPS: JTSK (Y, X): 702674, 1065380
S-42 (Y, X): 3501393.918, 5533864.280
UTM (Y, X): 501269.7765, 5531510.6890
Šířka/Délka: 49° 56' 9.4578300650", 15° 1' 3.6991870980"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nesměň
část obce Nesměn
část obce Nesměny
část obce Nesměny

Nadřazená místa

obec Zásmuky

Podřazená místa

část obce Buda
část obce Nouzov (mlýn, Nesměň, Kotyška 915)
část obce Nouzov, osada (k.ú. Nesměň u Zásmuk)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1665-1677), Zásmuky 1, matrika narozených
Matrika oddaných (1665-1692), Zásmuky 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1855-1922), Zásmuky 33, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1671-1683), Zásmuky 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!