část obce Vižlovka

Identifikace

ICZUJ: 533904
KODCOB: 189049
ID31: 7557
ID32: 103027
GPS: JTSK (Y, X): 718228, 1057873
S-42 (Y, X): 3485001.903, 5539308.625
UTM (Y, X): 484884.4358, 5536952.8170
Šířka/Délka: 49° 59' 4.9826544360", 14° 47' 20.9511636800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Vižlovka
část obce Vyžlovka

Nadřazená místa

obec Vyžlovka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1860-1884), Kostelec n. Č.L. 34, matrika narozených
Matrika oddaných (1860-1884), Kostelec n. Č.L. 34, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1885), Kostelec n. Č.L. 34, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!