část obce Vejžerky

Identifikace

ICZUJ: 564796
KODCOB: 108138
ID31: 7556
ID32: 103026
GPS: JTSK (Y, X): 712099, 1063124
S-42 (Y, X): 3491756.098, 5534889.216
UTM (Y, X): 491635.8809, 5532535.2080
Šířka/Délka: 49° 56' 42.4246242200", 14° 53' 0.3287965320"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Vejžerek
část obce Vejžerky
část obce Výžerka
část obce Výžerky

Nadřazená místa

obec Výžerky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1860-1876), Konojedy 11, matrika narozených
Matrika narozených (1876-1905), Konojedy 16, matrika narozených
Matrika oddaných (1861-1875), Konojedy 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1876-1906), Konojedy 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1877-1905), Konojedy 16, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1876), Konojedy 11, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1876-1905), Konojedy 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!