část obce Ražice

Identifikace

ICZUJ: 549827
KODCOB: 139998
ID31: 10302
ID32: 10302
GPS: JTSK (Y, X): 778686, 1133064
S-42 (Y, X): 3434715.625, 5456955.322
UTM (Y, X): 434618.6391, 5454633.0490
Šířka/Délka: 49° 14' 27.5244377600", 14° 6' 6.3482739750"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RAŽICE v r. 1869-1880 osada obce Heřmaň v okr. Písek, od r. 1890 obec v okr. Písek

Alternativní názvy

část obce Ražice

Nadřazená místa

obec Ražice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1716-1747), 3513, matrika narozených
Matrika (1748-1785), 3514, matrika narozených
Matrika (1785-1805), 3523, matrika narozených
Matrika (1805-1876), 3524, matrika narozených
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1716-1747), 3513, matrika oddaných
Matrika (1748-1784), 3514, matrika oddaných
Matrika (1785-1822), 3523, matrika oddaných
Matrika (1827-1876), 3524, matrika oddaných
Matrika (1896-1924), 9009, matrika oddaných
Matrika (1716-1747), 3513, matrika zemřelých
Matrika (1748-1785), 3514, matrika zemřelých
Matrika (1785-1825), 3523, matrika zemřelých
Matrika (1826-1876), 3524, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1748-1784), 3531, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!