část obce Dobropůl

Identifikace

ICZUJ: 533866
KODCOB: 182788
ID31: 7544
ID32: 103019
GPS: JTSK (Y, X): 708208, 1057390
S-42 (Y, X): 3494877.470, 5541076.684
UTM (Y, X): 494755.9816, 5538720.1570
Šířka/Délka: 50° 0' 2.8133257080", 14° 55' 36.5767604800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dobrápůl
část obce Dobré Pole
část obce Dobropůl
část obce Dobropůl
část obce Dobropůle

Nadřazená místa

obec Vitice

Podřazená místa

část obce Nouzov (mlýn, Kotyška str.914)
část obce Nouzov (samota, Dobré Pole, Vitice, Kotyška str. 914)
část obce Nouzov (samota, Kotyška s.914)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1861-1872), Vitice 23, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1887), Vitice 24, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika narozených (1888-1903), Vitice 25, matrika narozených
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1868-1890), Vitice 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1872-1889), Vitice 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!