část obce Hradisko

Identifikace

ICZUJ: 533858
KODCOB: 047562
ID31: 7542
ID32: 103014
GPS: JTSK (Y, X): 688751, 1053439
S-42 (Y, X): 3513666.192, 5547498.376
UTM (Y, X): 513537.0534, 5545139.2340
Šířka/Délka: 50° 3' 30.1813922200", 15° 11' 20.8220015500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hradisko
část obce Hradiško
část obce Hradišťko
část obce Hradíštko
část obce Hradištko
část obce Hradišťko I

Nadřazená místa

obec Veltruby

Podřazená místa

část obce Doleháj (samota,Hradišťko I, Turist.mapa KČT č.42)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Matrika zemřelých (1873-1886), Kolín 72, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!