část obce Trídvory

Identifikace

ICZUJ: 533769
KODCOB: 170801
ID31: 7529
ID32: 102999
GPS: JTSK (Y, X): 684328, 1056956
S-42 (Y, X): 3518505.304, 5544579.372
UTM (Y, X): 518374.1960, 5542221.4180
Šířka/Délka: 50° 1' 55.2411577800", 15° 15' 23.5915401300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Trídvory
část obce Tři Dvory
část obce Třídvory

Nadřazená místa

obec Tři Dvory

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1718-1761), Kolín 30, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1718-1761), Kolín 30, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1719-1760), Kolín 30, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1785-1819), Kolín 27, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1819-1833), Kolín 28, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1833-1854), Kolín 29, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!