část obce Toužice

Identifikace

ICZUJ: 533742
KODCOB: 167878
ID31: 7524
ID32: 102995
GPS: JTSK (Y, X): 702725, 1059543
S-42 (Y, X): 3500592.396, 5539646.758
UTM (Y, X): 500468.5809, 5537290.8130
Šířka/Délka: 49° 59' 16.6155303200", 15° 0' 23.5320008600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Toušice
část obce Toužice

Nadřazená místa

obec Toušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!