část obce Mlíkovice

Identifikace

ICZUJ: 533742
KODCOB: 167860
ID31: 7523
ID32: 102994
GPS: JTSK (Y, X): 701422, 1060512
S-42 (Y, X): 3502009.351, 5538853.354
UTM (Y, X): 501884.9590, 5536497.7320
Šířka/Délka: 49° 58' 50.9265508000", 15° 1' 34.6481113300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mlékovice
část obce Mlíkovice
část obce Mlíkovice
část obce Mlikovice / Mlíkovice

Nadřazená místa

obec Toušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1665-1677), Zásmuky 1, matrika narozených
Matrika narozených (1677-1716), Zásmuky 2, matrika narozených
Matrika narozených (1717-1737), Zásmuky 4, matrika narozených
Matrika narozených (1738-1762), Zásmuky 5, matrika narozených
Matrika narozených (1763-1787), Zásmuky 6, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1818), Zásmuky 16, matrika narozených
Matrika narozených (1819-1840), Zásmuky 17, matrika narozených
Matrika narozených (1840-1910), Zásmuky 27, matrika narozených
Matrika oddaných (1665-1692), Zásmuky 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1725-1737), Zásmuky 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1738-1762), Zásmuky 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1763-1840), Zásmuky 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1818), Zásmuky 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1819-1857), Zásmuky 17, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1671-1683), Zásmuky 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1724-1737), Zásmuky 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1738-1762), Zásmuky 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1763-1827), Zásmuky 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1818), Zásmuky 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1819-1857), Zásmuky 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!