část obce Štilice

Identifikace

ICZUJ: 571644
KODCOB: 031224
ID31: 7520
ID32: 102992
GPS: JTSK (Y, X): 718572, 1055481
S-42 (Y, X): 3484353.013, 5541636.732
UTM (Y, X): 484235.8102, 5539279.9770
Šířka/Délka: 50° 0' 20.2718554700", 14° 46' 48.0360915400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Stíhlice
část obce Stilice
část obce Štíhlice
část obce Štilice
část obce Štilice

Nadřazená místa

obec Štíhlice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika narozených (1860-1887), Kostelec nad Č.L. 28, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1860-1885), Kostelec nad Č.L. 28, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1885), Kostelec nad Č.L. 28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!