část obce Radovesnice

Identifikace

ICZUJ: 533645
KODCOB: 138771
ID31: 7502
ID32: 102980
GPS: JTSK (Y, X): 675428, 1049990
S-42 (Y, X): 3526435.776, 5552633.172
UTM (Y, X): 526301.4383, 5550271.9390
Šířka/Délka: 50° 6' 14.8264421800", 15° 22' 4.0442732110"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Radovesnice
část obce Radovesnice
část obce Radovesnice II

Nadřazená místa

obec Radovesnice II

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1866-1872), Žiželice 15, matrika narozených
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1880), Žiželice 16, matrika narozených
Matrika narozených (1881-1895), Žiželice 17, matrika narozených
Matrika narozených (1896-1905), Žiželice 18, matrika narozených
Matrika oddaných (1871-1888), Žiželice 19, matrika oddaných
Matrika oddaných (1889-1909), Žiželice 20, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1877-1905), Žiželice 21, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!