část obce Radovesnice

Identifikace

ICZUJ: 533637
KODCOB: 138746
ID31: 7501
ID32: 102979
GPS: JTSK (Y, X): 692136, 1058382
S-42 (Y, X): 3510944.985, 5542160.526
UTM (Y, X): 510816.9546, 5539803.5580
Šířka/Délka: 50° 0' 37.6218256000", 15° 9' 3.4781304970"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Radovesnice
část obce Radovesnice
část obce Radovesnice I

Nadřazená místa

obec Radovesnice I

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1852-1877), Lošany 20, matrika narozených
Matrika narozených (1857-1875), Lošany 21, matrika narozených
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1875-1901), Lošany 25, matrika narozených
Matrika oddaných (1852-1893), Lošany 23, matrika oddaných
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1868-1915), Lošany 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1868-1926), ev. Kolín 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!