část obce Předhvozd

Identifikace

ICZUJ: 513369
KODCOB: 171379
ID31: 7495
ID32: 102970
GPS: JTSK (Y, X): 713989, 1053637
S-42 (Y, X): 3488661.159, 5544055.156
UTM (Y, X): 488542.2022, 5541697.4160
Šířka/Délka: 50° 1' 38.8987160500", 14° 50' 24.1204367800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Předhvozd
část obce Předhvozdí
část obce Předhvozdy
část obce Přehvozd
část obce Přehvozdí
část obce Přehvozdy
část obce Přehvozdy

Nadřazená místa

obec Přehvozdí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!