část obce Voděrady

Identifikace

ICZUJ: 513148
KODCOB: 029181
ID31: 7492
ID32: 102969
GPS: JTSK (Y, X): 696350, 1059870
S-42 (Y, X): 3506957.069, 5540142.605
UTM (Y, X): 506830.6621, 5537786.4580
Šířka/Délka: 49° 59' 32.5236437400", 15° 5' 43.0653927900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Polní Voděrady
část obce Voděrady
část obce Voděrady

Nadřazená místa

obec Polní Voděrady

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1610-1648), Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1610-1648), Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1648-1666), Kolín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1651-1658), Kouřim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1661-1679), Kouřim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1665-1677), Zásmuky 1, matrika narozených
Matrika narozených (1667-1693), Kolín 3, matrika narozených
Matrika narozených (1667-1718), Kouřim 4, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1718-1761), Kolín 30, matrika narozených
Matrika narozených (1718-1761), Kolín 5, matrika narozených
Matrika narozených (1848-1880), Lošany 22, matrika narozených
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1885-1897), ev. Velim 12, matrika narozených
Matrika oddaných (1628-1648), Kolín 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1648-1667), Kolín 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1651-1662), Kouřim 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1664-1677), Kouřim 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1665-1692), Zásmuky 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1667-1699), Kolín 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1667-1744), Kouřim 22, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1718-1761), Kolín 30, matrika oddaných
Matrika oddaných (1852-1893), Lošany 23, matrika oddaných
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1865-1924), Lošany 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1610-1640), Kolín 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1648-1667), Kolín 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1651-1662), Kouřim 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1664-1679), Kouřim 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1667-1698), Kolín 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1671-1683), Zásmuky 1, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1719-1760), Kolín 30, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1844-1915), Lošany 28, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1868-1926), ev. Kolín 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1893-1917), Zásmuky 36, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1848-1865), Lošany 29, index k matrice
Index k matrice narozených (1852-1915), Lošany 29, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!