část obce Chrčice

Identifikace

ICZUJ: 513237
KODCOB: 109215
ID31: 7491
ID32: 102968
GPS: JTSK (Y, X): 680387, 1048703
S-42 (Y, X): 3521352.013, 5553271.515
UTM (Y, X): 521219.7459, 5550910.0220
Šířka/Délka: 50° 6' 36.2180382800", 15° 17' 48.3578303600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chrčice
část obce Chrčice
část obce Poděbradské Chrčice
část obce Polní Chrčice

Nadřazená místa

obec Polní Chrčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1787-1826), Ohaře 1, matrika narozených
Matrika narozených (1827-1860), Ohaře 2, matrika narozených
Matrika narozených (1861-1879), Ohaře 19, matrika narozených
Matrika oddaných (1788-1858), Ohaře 10, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1788-1837), Ohaře 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!