část obce Voplany

Identifikace

ICZUJ: 571679
KODCOB: 108111
ID31: 7481
ID32: 102957
GPS: JTSK (Y, X): 713545, 1065277
S-42 (Y, X): 3490598.953, 5532567.869
UTM (Y, X): 490479.2073, 5530214.8070
Šířka/Délka: 49° 55' 27.2302791000", 14° 52' 2.4989145740"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Oplany
část obce Voplany
část obce Voplany

Nadřazená místa

obec Oplany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1853-1876), Konojedy 10, matrika narozených
Matrika narozených (1862-1876), Kostelec nad Č.L. 24, matrika narozených
Matrika narozených (1876-1906), Konojedy 14, matrika narozených
Matrika oddaných (1853-1880), Konojedy 10, matrika oddaných
Matrika oddaných (1876-1906), Konojedy 14, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1853-1877), Konojedy 10, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1907), Kostelec n. Č.L. 31, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1876-1906), Konojedy 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!