část obce Brníky

Identifikace

ICZUJ: 533564
KODCOB: 110141
ID31: 7476
ID32: 102953
GPS: JTSK (Y, X): 709837, 1059121
S-42 (Y, X): 3493484.541, 5539150.339
UTM (Y, X): 493363.6202, 5536794.5960
Šířka/Délka: 49° 59' 0.4164122860", 14° 54' 26.7539353200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Brník
část obce Brníky
část obce Brníky

Nadřazená místa

obec Oleška

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1730-1743), Horní Kruty 1, matrika narozených
Matrika narozených (1744-1761), Horní Kruty 2, matrika narozených
Matrika narozených (1847-1876), Oleška 5, matrika narozených
Matrika oddaných (1730-1743), Horní Kruty 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1744-1762), Horní Kruty 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1849-1876), Oleška 5, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1730-1743), Horní Kruty 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1744-1761), Horní Kruty 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1847-1875), Oleška 5, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!