část obce Schönweid

Identifikace

ICZUJ: 533530
KODCOB: 105724
ID31: 7473
ID32: 102950
GPS: JTSK (Y, X): 691130, 1054355
S-42 (Y, X): 3511424.612, 5546283.836
UTM (Y, X): 511296.3865, 5543925.1890
Šířka/Délka: 50° 2' 51.0412369900", 15° 9' 28.0032437700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ohrada
část obce Schönweid
část obce Vohrada

Nadřazená místa

obec Nová Ves I

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1826-1882), Nová Ves I 10, matrika narozených
Matrika narozených (1858-1898), Nová Ves I 11, matrika narozených
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!