část obce Mrzka

Identifikace

ICZUJ: 513288
KODCOB: 167169
ID31: 7468
ID32: 102948
GPS: JTSK (Y, X): 715865, 1051458
S-42 (Y, X): 3486520.260, 5545974.926
UTM (Y, X): 486402.1742, 5543616.4040
Šířka/Délka: 50° 2' 40.8700341400", 14° 48' 36.3161937800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mrzek
část obce Mrzka
část obce Mrzky

Nadřazená místa

obec Mrzky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1848-1878), Tismice 8, matrika narozených
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1857-1918), Tismice 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1832-1889), Tismice 12, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!