část obce Maletice

Identifikace

ICZUJ: 533513
KODCOB: 091189
ID31: 7466
ID32: 102947
GPS: JTSK (Y, X): 705102, 1061779
S-42 (Y, X): 3498522.590, 5537123.328
UTM (Y, X): 498399.6181, 5534768.4110
Šířka/Délka: 49° 57' 54.9363125300", 14° 58' 39.6670526300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Maletice
část obce Malotice

Nadřazená místa

obec Malotice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1860-1890), Malotice 24, matrika narozených
Matrika narozených (1890-1918), Malotice 30, matrika narozených
Matrika oddaných (1872-1906), Malotice 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1893), Malotice 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1907), Malotice 25, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1893-1909), Malotice 28, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1854-1910), Malotice 31, index k matrice
Index k matrice oddaných (1854-1910), Malotice 31, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1854-1912), Malotice 31, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!