část obce Hrubé Lošany

Identifikace

ICZUJ: 533505
KODCOB: 086860
ID31: 7464
ID32: 102944
GPS: JTSK (Y, X): 694092, 1059573
S-42 (Y, X): 3509158.296, 5540727.667
UTM (Y, X): 509030.9932, 5538371.2820
Šířka/Délka: 49° 59' 51.3539898700", 15° 7' 33.6247716700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hrubé Lošany
část obce Lošany
část obce Velké Lošany
část obce Velké Lošany

Nadřazená místa

obec Lošany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika oddaných (1667-1744), Kouřim 22, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!