část obce Libodržice

Identifikace

ICZUJ: 533483
KODCOB: 083097
ID31: 7461
ID32: 102941
GPS: JTSK (Y, X): 696674, 1058482
S-42 (Y, X): 3506457.160, 5541477.511
UTM (Y, X): 506330.9572, 5539120.8210
Šířka/Délka: 50° 0' 15.7482396600", 15° 5' 18.0472453000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Libodržice
část obce Libodřice

Nadřazená místa

obec Libodřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1648-1666), Kolín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1869-1913), Svojšice 33, matrika narozených
Matrika zemřelých (1648-1667), Kolín 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1846-1919), Svojšice 35, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!