část obce Kutlíř

Identifikace

ICZUJ: 533467
KODCOB: 075523
ID31: 7458
ID32: 102937
GPS: JTSK (Y, X): 692522, 1056266
S-42 (Y, X): 3510289.922, 5544209.465
UTM (Y, X): 510162.1589, 5541851.6620
Šířka/Délka: 50° 1' 43.9776348400", 15° 8' 30.7744819600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kutlíř
část obce Kutlíř
část obce Kutlíře

Nadřazená místa

obec Křečhoř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika zemřelých (1828-1859), ev. Libenice 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!