část obce Grünberg

Identifikace

ICZUJ: 533467
KODCOB: 075507
ID31: 7456
ID32: 102934
GPS: JTSK (Y, X): 693251, 1055679
S-42 (Y, X): 3509491.397, 5544697.848
UTM (Y, X): 509363.9584, 5542339.8460
Šířka/Délka: 50° 1' 59.8313371700", 15° 7' 50.6980433100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Grünberg
část obce Kamhájek
část obce Kamhajek
část obce Zelená Hora

Nadřazená místa

obec Křečhoř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1835-1876), Křečhoř 11, matrika narozených
Matrika narozených (1857-1878), ev. Libenice 5, matrika narozených
Matrika oddaných (1841-1885), Křečhoř 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1826-1901), Křečhoř 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!