část obce Krichnov

Identifikace

ICZUJ: 599484
KODCOB: 161268
ID31: 7455
ID32: 102933
GPS: JTSK (Y, X): 698828, 1058020
S-42 (Y, X): 3504261.430, 5541658.595
UTM (Y, X): 504136.1208, 5539301.8310
Šířka/Délka: 50° 0' 21.6784699000", 15° 3' 27.7927048900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Krichnov
část obce Krychnov

Nadřazená místa

obec Krychnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1845-1909), Svojšice 27, matrika narozených
Matrika narozených (1885-1897), ev. Velim 12, matrika narozených
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!