část obce Kouřím

Identifikace

ICZUJ: 533424
KODCOB: 071218
ID31: 7448
ID32: 102926
GPS: JTSK (Y, X): 704601, 1057598
S-42 (Y, X): 3498481.589, 5541334.427
UTM (Y, X): 498358.6334, 5538977.7950
Šířka/Délka: 50° 0' 11.2301860000", 14° 58' 37.5450908900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kouřím
část obce Kouřim

Nadřazená místa

obec Kouřim

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika oddaných (1858-1886), Kouřim 37, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1877), Kouřim 38, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!