část obce Konářovice

Identifikace

ICZUJ: 533394
KODCOB: 068951
ID31: 7441
ID32: 102922
GPS: JTSK (Y, X): 682225, 1056156
S-42 (Y, X): 3520488.075, 5545643.370
UTM (Y, X): 520356.1591, 5543284.9830
Šířka/Délka: 50° 2' 29.4451470500", 15° 17' 3.4183440970"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Konárovice
část obce Konářovice

Nadřazená místa

obec Konárovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1871-1893), Konárovice 17, matrika narozených
Matrika oddaných (1845-1891), Konárovice 18, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1878-1914), Konárovice 19, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1835-1949), Konárovice 20, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1835-1949), Konárovice 20, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1835-1949), Konárovice 20, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!