část obce Skramník

Identifikace

ICZUJ: 533386
KODCOB: 148580
ID31: 7439
ID32: 102918
GPS: JTSK (Y, X): 704738, 1048672
S-42 (Y, X): 3497197.416, 5550169.426
UTM (Y, X): 497074.9836, 5547809.1960
Šířka/Délka: 50° 4' 57.1586425800", 14° 57' 32.8176291000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Skramník
část obce Skramníky
část obce Škramník

Nadřazená místa

obec Klučov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika zemřelých (1874-1906), Skramníky 25, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1877-1931), Kouřim 42, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!