část obce Polní Mančice

Identifikace

ICZUJ: 533297
KODCOB: 029173
ID31: 7417
ID32: 102888
GPS: JTSK (Y, X): 696728, 1060924
S-42 (Y, X): 3506717.777, 5539048.638
UTM (Y, X): 506591.4684, 5536692.9360
Šířka/Délka: 49° 58' 57.1265948000", 15° 5' 30.9845670300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mančice
část obce Polní Mančice

Nadřazená místa

obec Dolní Chvatliny

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1667-1744), Kouřim 22, matrika oddaných
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1866-1901), ev. Libenice 8, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1881-1915), ev. Libenice 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!