část obce Horno-Chvaltiny

Identifikace

ICZUJ: 533297
KODCOB: 029165
ID31: 7416
ID32: 102886
GPS: JTSK (Y, X): 699153, 1061420
S-42 (Y, X): 3504376.520, 5538244.728
UTM (Y, X): 504251.1647, 5535889.3550
Šířka/Délka: 49° 58' 31.1842596200", 15° 3' 33.4364637600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Horní Chvatliny
část obce Horno-Chvaltiny
část obce Chvaltiny

Nadřazená místa

obec Dolní Chvatliny

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika zemřelých (1860-1893), Malotice 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!