část obce Malé Cerhenice

Identifikace

ICZUJ: 533246
KODCOB: 017558
ID31: 7402
ID32: 102878
GPS: JTSK (Y, X): 698199, 1051310
S-42 (Y, X): 3504022.009, 5548394.342
UTM (Y, X): 503896.7978, 5546034.8350
Šířka/Délka: 50° 3' 59.6880283100", 15° 3' 16.0158486900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Cerhenky
část obce Cerhenky
část obce Cerhinky
část obce Cerhýnky
část obce Malé Cerhenice
část obce Malé Cerhýnky

Nadřazená místa

obec Cerhenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1661-1679), Dobřichov 1, matrika narozených
Matrika narozených (1679-1711), Dobřichov 2, matrika narozených
Matrika narozených (1711-1722), Dobřichov 3, matrika narozených
Matrika oddaných (1662-1678), Dobřichov 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1679-1711), Dobřichov 2, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1662-1678), Dobřichov 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1679-1706), Dobřichov 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!