část obce Velké Cerhenice

Identifikace

ICZUJ: 533246
KODCOB: 017540
ID31: 7401
ID32: 102875
GPS: JTSK (Y, X): 696878, 1050947
S-42 (Y, X): 3505285.444, 5548924.303
UTM (Y, X): 505159.7177, 5546564.5810
Šířka/Délka: 50° 4' 16.8055855300", 15° 4' 19.5686250100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Baierweg
část obce Cerhenice
část obce Velké Cerhenice

Nadřazená místa

obec Cerhenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1661-1679), Dobřichov 1, matrika narozených
Matrika narozených (1679-1711), Dobřichov 2, matrika narozených
Matrika oddaných (1662-1678), Dobřichov 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1679-1711), Dobřichov 2, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1662-1678), Dobřichov 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1679-1706), Dobřichov 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!