část obce Břežany

Identifikace

ICZUJ: 533220
KODCOB: 014958
ID31: 7399
ID32: 102872
GPS: JTSK (Y, X): 715554, 1045986
S-42 (Y, X): 3486124.797, 5551441.979
UTM (Y, X): 486006.8729, 5549081.2310
Šířka/Délka: 50° 5' 37.7772811900", 14° 48' 15.7215914800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Břežany
část obce Břežany
část obce Břežany II

Nadřazená místa

obec Břežany II

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika narozených (1871-1898), Tuklaty 15, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1871-1907), Tuklaty 15, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1871-1898), Tuklaty 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!