část obce Břežany

Identifikace

ICZUJ: 533211
KODCOB: 014931
ID31: 7397
ID32: 102870
GPS: JTSK (Y, X): 696903, 1055020
S-42 (Y, X): 3505784.646, 5544881.585
UTM (Y, X): 505658.7171, 5542523.5090
Šířka/Délka: 50° 2' 5.9463499050", 15° 4' 44.4567078400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Břežany
část obce Břežany
část obce Břežany I

Nadřazená místa

obec Břežany I

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozenýc (1793-1816), Plaňany 17, matrika narozených
Matrika narozených (1816-1913), Plaňany 31, matrika narozených
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1793-1854), Plaňany 17, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1793-1824), Plaňany 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!