část obce Hryzel

Identifikace

ICZUJ: 533173
KODCOB: 000922
ID31: 7389
ID32: 102866
GPS: JTSK (Y, X): 705044, 1065076
S-42 (Y, X): 3499004.277, 5533860.876
UTM (Y, X): 498881.1086, 5531507.2870
Šířka/Délka: 49° 56' 9.3487583950", 14° 59' 3.8701031490"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hryzel
část obce Hryzel
část obce Hryzely

Nadřazená místa

obec Barchovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1854-1863), Horní Kruty 13, matrika narozených
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika narozených (1863-1890), Horní Kruty 19, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika narozených (1891-1915), Horní Kruty 21, matrika narozených
Matrika oddaných (1842-1866), Horní Kruty 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1868-1937), Horní Kruty 22, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1857-1872), Horní Kruty 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1873-1930), Horní Kruty 23, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!