část obce Ctitáry

Identifikace

ICZUJ: 533165
KODCOB: 068241
ID31: 7386
ID32: 102861
GPS: JTSK (Y, X): 690272, 1057680
S-42 (Y, X): 3512703.340, 5543096.571
UTM (Y, X): 512574.5939, 5540739.2210
Šířka/Délka: 50° 1' 7.7928538540", 15° 10' 31.8974440400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ctitáry
část obce Ctitary
část obce Čtítary
část obce Čtitáry
část obce Čtitary
část obce Čtitary
část obce Štítary

Nadřazená místa

obec Kolín

Podřazená místa

část obce Štítarský mlejn (Štítary)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!